ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ติดต่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!