ภาพรับเกียรติบัตร "พ่อดีเด่นแห่งชาติ"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้ารับเกียรติบัตร "พ่อดีเด่นแห่งชาติ" เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยคัดเลือกพ่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งผู้ได้รับเกียรติบัตรนี้เป็นผู้ที่มีความเสียสละ อบรมเลี้ยงดูบุตร จนได้รับเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ในสังคมและสามารถเป็นแบบอย่างต่อบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!