ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางเลนเปิดรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤศจิกายน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน จะเปิดรับซื้อขยะรีไซเคิล จึงขอเชิญพี่ประชาชนชาวตำบลบางเลน นำขยะมาขายให้กับทางเทศบาลตำบลบางเลน ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หน้าสำนักงานเทศาลตำบลบางเลน 
หมายเหตุ : ขยะรีไซเคิล อาทิ ขวดแก้ว เศษกระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น 
ขยะอันตราย อาทิ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ถ่าน ฯลฯ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!