เทศบาลตำบลบางเลน เปิดรับบริจาคกล่องนมเพื่อ "โครงการหลังคาสีเขียว"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน ขอเชิญทุกท่นร่วมบริจาค กล่องเครื่องดื่ม UHT เพื่อนำไปบริจาคต่อให้แก่ "โครงการหลังคาสีเขียว" ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และผลิตสือการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา

** ผู้สนใจบริจาค เทศบาลตำบลบางเปิดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 087 699 0318 **

♦ จะดีแค่ไหน ถ้าเราแค่บริจาคกล่อง UHT ก็ลดขยะได้มากมายมหาศาล 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!