ขอเชิญร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณ บดินทรทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โดยความร่วมมือระหว่าง

อำเภอบางใหญ่  เทศบาลตำบลบางเลน  เทศบาลตำบลบางม่วง

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ คลองขวางบางสะแก ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!