ขอเชิญร่วม "โครงการอบรมสมานฉันท์เทิดไท้องค์ราชัน"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เทศบาลตำบลบางเลน ขอเชิญชวนประชาชนร่วม "โครงการอบรมสมานฉันท์เทิดไท้องค์ราชัน" ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางเลน และในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ร่วมเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!