ขอเชิญชวน"จิดอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม่้จันทน์พระราชทาน"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลบางเลน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็น "จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" เพื่อดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทน์พระราชทานให้เพียงพอสำหรับประชาชนทุกคน ที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางเลน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!