ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เทศบาลตำบลบางเลน นำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน จะดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเข้าดำเนินการฉีดสารเคมี (พ่นหมอกควัน) เพื่อกำจัดยุงลาย และแจกทรายทีมีฟอส เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในบริเวณพื้นที่ตำบลบางเลน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 27 เมษายน 2561 ตามแผนดำเนินงานดังนี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!