ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันเข้าพรรษานี้ ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพระธรรมเทศนา โดย "พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ณ วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ขอเชิญผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!