ข่าวประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ เทศบาลตำบลบางเลน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเลน

ประจำปีงบประมาณ 2565

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร 

   ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา                   จำนวน 1 อัตรา

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี      จำนวน 1 อัตรา

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                     จำนวน 1 อัตรา  

   ตำแหน่ง พนักงานขับเรือยนต์                   จำนวน 1 อัตรา

 

   ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                           จำนวน 3 อัตรา

   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                    จำนวน 1 อัตรา

   ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ                   จำนวน 7 อัตรา  

   

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 30 กันยายน 2565 สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน

  

*** รายละเอียดตามไฟล์แนบ ***

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง