ภาพกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พร้อมด้วย นายณัฎชนน ไพรรุณ สมาชิกสภา อบจ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ เขต5, คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลบางเลน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 29 รูป จากวัดในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!