โครงการจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

                               ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 65 เวลา 09.00 น นำโดย ดร.วรพจน์  พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเลน เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.บางใหญ่  และจิตอาสาชาวตำบลบางเลน  ร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ        พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดสะแก และเก็บผักตบชวา ใส่น้ำจุลินทรีย์ลงคลองเพื่อเพิ่มออกซิเจน ในลำคลองบางสะแก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!