ข่าวประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

***รายละเอียดตามไฟล์แนบ***

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง