ข่าวประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศเทศบาลตำบลบางเลน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร การตัดสิน วัน เวลา และสถานที่สอบ

***รายละเอียดตามไฟล์แนบ***

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง