ขอเชิญร่วมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัข และแมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตเทศบาลฯ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตำบลบางเลน ขอเชิญร่วมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัข และแมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตเทศบาลฯ โดยเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ** ฟรี ** ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
--------------------------------------------------------
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!