ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องด้วยในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

              วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางเลน นำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน มอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลบางเลน โดยร่วมกับกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อสม.ตำบลบางเลน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2565 โดย นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดบางใหญ่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!