ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมีนาคม 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้จิตอาสาร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!