กิจกรรมแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปี 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 17 มกราคม 2565  นายวรพจน์  พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!