ภาพการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกมล ศรีใช้ประวัติ ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเลน ได้เรียกให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!