ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วม โครงการจิตอาสา \\\\\\\"เราทำความดี ด้วยหวใจ\\\\\\\" พัฒนาคลองอ้อมนนท์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี และอำเภอบางใหญ่ ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมโครงการจัดเก็บวัชพืชและกำจัดผักตบชวา ในคูคลองภายในตำบลบางเลน พัฒนาคลองอ้อมนนท์  โดยขอเชิญร่วมเก็บขยะและกำจัดผักตบชวาในคลองบริเวณริมคลองอ้อม และวัดศรีราษฎร์ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

** หมายเหตุ :  การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรม เสื้อเหลือง ผ้าพันคอจิตอาสา หมวก ป้ายชื่อ หรือชุดพร้อมร่วมกิจกรรม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!