ภาพแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 25 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าเทศบาลฯ ได้แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ริมคลองอ้อม-คลองบางกอกน้อย ในเขตเทศบาลตำบลบางเลน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!