ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน เรื่อง...รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1. ตำแหน่ง ครู จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-147-1700-2 ต่อ 107

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง