ข่าวประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ เทศบาลตำบลบางเลน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเลน

ประจำปีงบประมาณ 2565

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร 

   ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)     จำนวน 1 อัตรา

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ                                  จำนวน 1 อัตรา

  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                                 จำนวน 1 อัตรา

 

*** รายละเอียดตามไฟล์แนบ ***

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง