ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเลน ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 และจะเข้าดำเนินการฉีดสารเคมี(หมอกควัน) เพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัย และแจกทรายอะเบท เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือกออกในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน ตามกำหนดการ
ท้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกระหว่างดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี(หมอกควัน) ดังนี้
1. โปรดเก็บสิ่งของและเสื้อผ้าของท่าน ซึ่งอาจทำให้เปรอะเปื้อนได้
2. โปรดปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด เพราะยุงที่อาศัยอยู่ภายนอกบ้านอาจบินเข้าไปหลบซ่อนภายในบ้านท่าน
3. สำหรับบ้านที่มีผู้ป่วย เด็ก และสัตว์เลี้ยงพักอาศัยอยู่ในบ้าน ต้องระวังไม่ให้โดนสารเคมี(หมอกควัน) เพราะจะทำให้เกิดการแพ้ได้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง