ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตำบลบางเลน แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
จาก หมู่บ้านเจ้าพระยา 9 เป็น ศาลาการเปรียญวัดบางเลนเจริญ หมู่ที่ 10
จึงขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!