ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
---------------------------------------------------
*1 สิทธิ์ ต่อ1 ทะเบียนบ้าน
- สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือดาวน์ไหลดได้ที่
- เว็บไชต์เทศบาลตำบลบางเลน www.banglane.go.th
- Page Facebook : เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนนทบุรี
- โทรศัพท์ 02-147-1700 สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน
 
เอกสารตามไฟล์นบ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง