ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน ขอเชิญชวนชาวตำบลบางเลนร่วมกิจกรรมโครงการ "วันพ่อแห่งชาติ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๕ ธันวา) ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!