ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง