ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการหน้าบ้านน่ามอง ลำคลองสวยใส ประจำปี2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบางเลนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ "หน้าบ้านน่ามอง ลำคลองสวยใส(ต่อเนื่อง)

ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางเลน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!