ขอเชิญร่วมโครงการ "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชาวตำบลบางเลนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒" เนื่่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 
** ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ **ร่วมกิจกรรมดังนี้

เวลา ๐๙.๓๐ น. - พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ทำความสะอาด ณ วัดสะแก ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

*** หมายเหตุ : การแต่งกายผู้ร่วมงาน ชุดสุภาพเสื้อสีฟ้า ***

 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!