ขอเชิญร่วม โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

*** เทศบาลตำบลบางเลน ***

 

ขอเชิญจิตอาสาชาวตำบลบางเลนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ร่วม " จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " จัดเก็บผักตบชวาคลองอ้อมนนท์ *** ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒***

เวลา ๐๙.๓๐ น. - พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน
เวลา ๑๐.๐๐ น. - จัดเก็บผักตบชวา ณ วัดสะแก ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!