ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ร่วมกันถวายเทียนพรรษา วัดในพื้นที่ตำบลบางเลน จำนวน 5 แห่ง โดยเริ่มขบวนแห่จากเทศบาลตำบลบางเลน ไปยังวัดสวนแก้ว, วัดศรีราษฎร์. วัดสะแก, วัดบางเลนเจริญ และวัดยุคันธราวาส

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!