ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 12-20 มิถุนายน 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน  เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 

๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร

                         พนักงานจ้างตามภารกิจ

                             ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักกรขนาดเบา           จำนวน  3  อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                                 จำนวน  3  อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง                             จำนวน  3  อัตรา

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ                        จำนวน  5  อัตรา


 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง