ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน ขอเชิญประชาชนชาวตำบลบางเลน ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

** วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หมู่บ้านเจ้าพระยา 9 
** วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ กลุ่มสตรี หมู่ที่ 2 และ เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หมู่บ้านวราพร หมู่บ้านรสิกา หมู่บ้านกอบกาญน์
** วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ หมู่บ้านศุธาวัลย์ และ เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบางเลนเจริญ
** วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ หมู่บ้านชลกานต์ และ เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสะแก
** วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ หมู่บ้านโฮมเพลส และ เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6

** ภายในงาน พบกับ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตัดผม นวดฝ่าเท้า ฉีดวัคซีนแมว - สุนัข ให้บริการรับชำระภาษี การขออนุญาตเรื่องกฎหมาย รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสุขภาพสายตา

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!