เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนชาวตำบลบางเลนทุกท่าน ใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!