ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เรือบรรทุกมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 027-40-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ ติณสูลานนท์ (บ้านทักษาชัวิต)วันสวนแก้ว อาคาร และอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างทำแผ่นอะครีลิคป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้อโคมไฟชนิดไดโอดเปล่งแสง LED (Light Emitting Diode) โดยวิธีคัดเลือก24 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมแซมทางเดินลงโป๊ะเรือ บริเวณหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) หมายเลขทะเบียน 83-1327 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กพ-361 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กุมภาพันธ์ 2565