ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 341 ถึง 350 จากข้อมูล 423
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน 2110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) หมายเลขทะเบียน 83-1327 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยบางเลน 8/1 (ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยบางเลน 8/1 (ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มิถุนายน 2564