ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 331 ถึง 340 จากข้อมูล 423
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่ตัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การทิ้งมูลฝอยแระชาสัมพันธ์การรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ระลอก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อซ่อมบำรุงรถดูดลอกท่อระบายน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-7490 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์กรให้แต่ละส่วนราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2564
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่ตัน หมู่ที่ 85 กรกฎาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เรือบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 027-40-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2564