ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 311 ถึง 320 จากข้อมูล 423
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัส CRA รุ่น 250 และ CRA รุ่น 400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนภาพพระฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
จ้างว่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมุลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-9329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัส CRA รุ่น 250 และ CRA รุ่น 400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการนนทบุรี จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาจัดทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติหน้าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564