ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 311 ถึง 320 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน 83-1458 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤษภาคม 2564
จ้างปรับปรุงกล่องน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศในสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2564
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน 83-3987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2564
จ้างจัดทำแผ่นป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน 82-1270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2564