ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 301 ถึง 310 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องหาบหาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดลอกท่อระบายน้ำ (รถดูดโคลนเลน) หมายเลขทะเบียน 82-7490 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564