ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 301 ถึง 310 จากข้อมูล 458
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอลแบบล็อคแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
จ้างทำแผ่นอะคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างเหมาดำเนินการซัก อบ รีด ผู้ป่วยในศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
จ้างทำแผ่นอะคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
ซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดับกลิ่นอเนกประสงค์ขจัดกลิ่นเหม็น ในโครงการสถานีล้างรถขยะมูลฝอย ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์และขาตั้งในอาคารศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
จ้างทำฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564