ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 291 ถึง 300 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2564
ซื้อปรอทวัดไข้แบบแก้ว จำนวน 600 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564
ซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ขนาด 450 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2564
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1,333 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2564
ซื้อหน้ากากอนามัย 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อโรค ขนาด 60 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กว-6919 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กพ-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2564