ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 281 ถึง 290 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
จ้างจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กธ-4090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5262 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-3987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
ซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2564
ซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2564