ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 271 ถึง 280 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยบางเลน 8/1 (ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยบางเลน 8/1 (ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมฝาท่อระบายน้ำซอยวัดบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
ซื้อหน้ากากอนามัย 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ขนาด 60 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาด 450 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564