ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 261 ถึง 270 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เรือบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 027-40-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน 2110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) หมายเลขทะเบียน 83-1327 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564