ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 241 ถึง 250 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัส CRA รุ่น 250 และ CRA รุ่น 400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการนนทบุรี จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาจัดทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติหน้าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยบางเลน 8/1 (ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย ทะเบียน 83-5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2564
จ้างปรับปรุงท่อเดินสายอินเตอร์เน็ตรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กล-2986 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัส CRA รุ่น 250 และ CRA รุ่น 400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกใส (ด้านบน) บานเลื่อนทึบ (ด้านล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2564