ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 231 ถึง 240 จากข้อมูล 423
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำแผ่นสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดศรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จัดซื้อเทรลเลอร์พัดลมดักจับฝุ่นละออง23 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน(หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก15 กันยายน 2564
ซื้อโครงการลดปริมาณมูลฝอยในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2564
จ้างค่าตอรวจสอบคุณสมบัติน้ำใสในคลองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไผ่ตัน หมู่ที่ 813 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
จ้างซ่อมบำรุงพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564