ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 231 ถึง 240 จากข้อมูล 350
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 82-9329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ซื้อโครงการบางเลนรักษ์สุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
จ้างว่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมุลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-9329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2564
จ้างป้ายโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
จ้างปรับปรุงสะพานทางเข้าชุมชนบ้านบางสะแก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัส CRA รุ่น 250 และ CRA รุ่น 400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564