ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 221 ถึง 230 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศาลาท่าน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน3 สิงหาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
ซื้ออุปกรณ์ตาม โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานที่ราชการ สถานประกอบการโรงงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการปุ๋ยหมักชีวภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 82-9329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ซื้อโครงการบางเลนรักษ์สุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
จ้างว่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมุลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-9329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2564